Lode

Lode sú vyrábané na základe licenčnej dokumentácie, ktorú rozkresľujeme na výrobné podmienky závodu. Skúsený tím lodiarov dodáva výrobky k spokojnosti zákazníkov a preberajúcich orgánov. Výrobu zabezpečujeme od nákupu materiálu až po montáž dodaných dielcov vlastnými silami, povrchovú úpravu vykonáva dodávateľsky skúsená firma špecializovaná na nátery.