Skočiť na hlavný obsah

Riadenie investičných projektov

Riadenie investičných projektov

Divízia RIP už viac ako 10 rokov poskytuje komplexné riadenie investičných projektov a stavieb pre stálych, ale i pre nových zákazníkov prakticky z celej Európy.

Realizáciu aj tých najnáročnejších investičných projektov umožňuje nielen technologická vybavenosť a vlastné výrobné priestory, podporené skúsenosťami a odbornosťou zamestnancov, ale predovšetkým disponovanie skupinou projektových manažérov, ktorí svojou odbornosťou, profesionalitou a skúsenosťami zabezpečujú riadenie a koordináciu ľudských a materiálových zdrojov počas životnosti projektu pri použití moderných techník a metodik pre plánovanie projektu a riadenie jeho realizácie na dosiahnutie vopred určených cieľov v danom rozsahu, nákladoch, čase, kvalite a spokojnosti účastníkov projektu.

Sme pripravení v rámci svojich možností flexibilne rozšíriť činnosti a zvýšiť výrobné, montážne a technologické kapacity.

Zvyšovanie efektivity našej činnosti považujeme za rozhodujúce, pravidelne investujeme do modernizácie strojového parku a vybavenia, do zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a zlepšovania štandardizácie procesov s ostatnými úsekmi spoločnosti.

Pre slovenských a zahraničných klientov, hlavne z petrochemického, chemického, energetického a biopalivového priemyslu sme pripravení realizovať:

 • Investičnú výstavbu formou:
  • EPC projektu - stavby na kľúč, od vypracovania projektu, cez nákup, výrobu, realizáciu až po uvedenie do prevádzky
  • na základe dodanej projektovej dokumentácie
 • Rekonštrukčné projekty
 • Bežnú údržbu technologických zariadení
 • Generálne opravy na výrobných jednotkách

Produkty

 • EPC projekty
 • investičné projekty s projektovou dokumentáciou objednávateľa
 • rekonštrukčné projekty
 • projekty bežnej údržby
 • projekty generálnych opráv

Technológie

 • Zabezpečenie kompletného inžinieringu pri výstavbe
 • Výroba zariadení a prefabrikácia komponentov
 • Dodávky technologických celkov na kľúč
 • Dodávky merania a regulácie
 • Dodávka elektro prác
 • Dodávka stavebných prác
 • Izolácie
 • Povrchová úprava
 • Lešenie
 • Dodávky EPS
 • Dodávky komunikačných sietí pre technológie
 • NDT skúšky, komplexné skúšky
 • Uvedenie do prevádzky

Certifikáty

 • ISO 18001:2009
 • ISO 14001:2005
 • ISO 9001:2009
 • TISR - elektrické zariadenia
 • TUV - EN ISO 3834-2
 • TÜV AD 2000 EN 12952
 • DVS ZERT EN 1090-1:2009+A1:2011
 • GSI SLV
 • ÉMI TÜV SÜD
 • TUV - EN ISO 3834-2
 • DIN EN 15085-2 CL1
 • TISR-tlakové zariadenia
 • TISR-plynové zariadenia
 • ISO 9001:2008
 • ASME-U stamp
 • ASME-S stamp

Referencie

 • SLOVNAFT, Slovakia
 • DUSLO, Slovakia
 • ČESKÁ RAFINÉRSKA, ČR
 • MOL, Hungary
 • SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
 • EXCON, a.s.
 • PETROLSZOLG Maintenance and Service Ltd.
 • Poľnoservis, a.s.
 • ENVIRAL, a.s.
 • Metrostav a.s.
 • INTECH, spol. s r.o.
 • STRABAG Pozemné a inžinierské staviteľstvo s.r.o.