Skočiť na hlavný obsah

O nás

Strojársky podnik SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.  je kvalifikovaným výrobcom strojárenských výrobkov. Prevažujúcu časť výrobkov exportuje do štátov EÚ. Spoločnosť má prevádzky v Komárne, Bratislave a Liptovskom Mikuláši. Disponuje certifikátmi systému riadenia kvality podľa certifikačnej organizácie TÜV a ďalšími oprávneniami dokumentujúcimi personálnu a technologickú spôsobilosť vyrábať technicky náročné výrobky pre rôzne priemyselné odvetvia.

Pri svojej činnosti využíva implementovaný  integrovaný informačný systém SAP S/4 HANA.

Kontaktujte nás

Prevádzka v Bratislave zabezpečuje kvalifikovanú výrobu tlakových nádob všetkých prevedení so skúsenosťami od roku 1960. Hlavným predmetom činnosti prevádzky je výroba, oprava a montáž zariadení pre chemický, energetický, plynárenský a potravinársky priemysel, dodávka oceľových konštrukcií a stavieb na kľúč, oprava a údržba veľkokapacitných nádrží.

Prevádzka v Komárne zabezpečuje s históriou od r. 1898 výrobu  lodí pod dozorom rôznych certifikačných spoločností, vyrába zvárané a oceľové komponenty pre stavebné a cestné stroje - podvozkové rámy, výložníky, traverzy, pylóny a výrobu strojárskych komponentov pre rezacie stoly na ekologické spracovanie odpadu.

fullgut.png

Prevádzka v Liptovskom Mikuláši zabezpečuje inžiniersko-dodávateľské služby v oblasti technológií vodného a odpadového hospodárstva pre priemyselné podniky a komunálnu sféru.

Tu nás môžete nájsť

 • Bratislava
 • Komárno
 • Liptovský Mikuláš

Divízie

 • Lode a ťažké oceľové konštrukcie

  Lode a ťažké oceľové konštrukcie

  Divízia sa zaoberá výrobou

  1. Lodných objektov:
   • Výroba lodných objektov sa uskutočňuje pod dozorom klasifikačných organizácií ako, BureauVeritas, DNV.GL, Ruský morský register a ďalšie. Lodné objekty sú stavané v krytých výrobných halách so žeriavovým vybavením do 50t. Hotové objekty sú spúšťané na vodu lodným výťahom s nosnosťou do 3000t.Haly umožňujú paralelnú výrobu9 lodných telies do maximálnych rozmerov: dĺžka 120m a šírka 20m.
   • Konštrukčná dokumentácia je väčšinou zabezpečovaná externe v spolupráci s technikmi divízie. Technici divízie zabezpečujú aj tvorbu páliacich programov pre pálenie dielcov lodí a dielcov oceľových konštrukcií.
  2. Ťažkých oceľových konštrukcií:
   • zvárané mostové konštrukcie cestných mostov
   • zvárané nosné konštrukcie výrobných a montážnych hál
   • konštrukcie pre vodohospodárske stavby
  Viac informácií
 • Zvarence

  Zvarence

  Popri výrobe lodí a ťažkých oceľových konštrukcií patrí výroba zváraných a opracovaných oceľových komponentov k významným produktom pre výrobnú divíziu v Komárne. Tieto komponenty sú vyrábané na základe dodanej projektovej dokumentácie, prevažne v kusovom a malosériovom objeme. Veľká časť výroby je exportovaná do krajín západnej Európy a dodávaná pre renomované nadnárodné spoločnosti s celosvetovým pôsobením.

  Viac informácií
 • Výroba a montáže

  Výroba a montáže

  Divízia výroba a montáže sa výraznou mierou spolupodieľa na realizácii investičných projektov, ako aj výrobou finálnych produktov s konečnou povrchovou úpravou pre zákazníkov zo segmentu chemického, petrochemického, plynárenského, energetického a potravinárskeho priemyslu. Výroba sa realizuje na základe schválenej dokumentácie zákazníka, prípadne na základe vlastného návrhu odsúhlaseného zákazníkom. Súčasťou činnosti je aj montáž vlastných výrobkov, montáž investícií, demontážne a montážne práce pri opravách.Neoddeliteľnou časťou schválenia a odovzdania výrobku je protokol vystavený zástupcom inšpekčnej organizácie – TI SR, TÜV, ASME, vrátane sprievodnej dokumentácie.

  Viac informácií
 • Údržba a opravy

  Údržba a opravy

  Údržba a opravy patria do komplexného portfólia produktov a služieb, ktoré spoločnosť SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., dokáže svojim zákazníkom poskytnúť. V rámci vlastných kapacít a za podpory kvalifikovaných pracovníkov spoločnosti zabezpečuje opravy výmenníkov tepla, tlakových nádob, kolón a nádrží, opravy a rekonštrukcie technologických zariadení, opravy potrubných trás a ich príslušenstva, vykonáva defektoskopické a diagnostické práce. Súčasťou činnosti sú aj generálne opravy podľa vopred zadefinovaných a odsúhlasených požiadaviek zákazníka.

  Viac informácií
 • Riadenie investičných projektov

  Riadenie investičných projektov

  Divízia RIP už viac ako 10 rokov poskytuje komplexné riadenie investičných projektov a stavieb pre stálych, ale i pre nových zákazníkov prakticky z celej Európy.

  Realizáciu aj tých najnáročnejších investičných projektov umožňuje nielen technologická vybavenosť a vlastné výrobné priestory, podporené skúsenosťami a odbornosťou zamestnancov, ale predovšetkým disponovanie skupinou projektových manažérov, ktorí svojou odbornosťou, profesionalitou a skúsenosťami zabezpečujú riadenie a koordináciu ľudských a materiálových zdrojov počas životnosti projektu pri použití moderných techník a metodik pre plánovanie projektu a riadenie jeho realizácie na dosiahnutie vopred určených cieľov v danom rozsahu, nákladoch, čase, kvalite a spokojnosti účastníkov projektu.

  Sme pripravení v rámci svojich možností flexibilne rozšíriť činnosti a zvýšiť výrobné, montážne a technologické kapacity.

  Zvyšovanie efektivity našej činnosti považujeme za rozhodujúce, pravidelne investujeme do modernizácie strojového parku a vybavenia, do zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a zlepšovania štandardizácie procesov s ostatnými úsekmi spoločnosti.

  Pre slovenských a zahraničných klientov, hlavne z petrochemického, chemického, energetického a biopalivového priemyslu sme pripravení realizovať:

  • Investičnú výstavbu formou:
   • EPC projektu - stavby na kľúč, od vypracovania projektu, cez nákup, výrobu, realizáciu až po uvedenie do prevádzky
   • na základe dodanej projektovej dokumentácie
  • Rekonštrukčné projekty
  • Bežnú údržbu technologických zariadení
  • Generálne opravy na výrobných jednotkách
  Viac informácií
 • Vodohospodárske technológie

  Vodohospodárske technológie

  Prevádzka WET v Liptovskom Mikuláši zabezpečuje inžiniersko-dodávateľské služby v oblasti technológií vodného hospodárstva a environmentálnych technológií pre priemyselné podniky. Personál tvoria ľudia s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v danom obore.

  Prevádzka WET – Water&EnvironmentalTechnology vznikla v roku 2013, ako nástupnícka organizácia oddelenia WaterTechnology (WT) spoločnosti Siemens na Slovensku, kde táto skupina bola aktívna od roku 2005. Odbornosť personálu siaha až od roku 1997, od kedy boli pracovníci súčasťou slovenskej spoločnosti pracujúcej v oblasti vodohospodárskych technológií. Pri riešení potrieb zákazníkov využívame vlastné dlhoročne know-how a taktiež BAT technológie (Best AvailableTechnology) renomovaných svetových dodávateľov v danom obore, s ktorými spolupracujeme.

  Viac informácií

Technológie

  • Defektoskopia

   Defektoskopia

   • Nedeštruktívne skúšky:
    • Ultrazvuková kontrola:
     • zisťovanie vnútorných porušení celistvosti materiálu
     • meranie hrúbky materiálu v rozsahu 1 až 100 mm
    • Magnetická kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchových a podpovrchových trhlín a prasklín feromagnetických materiálov
    • RTG kontroly + Gama žiariče:
     • prežiarenie materiálov do hrúbky 50 mm
     • prežiarenie potrubí
     • zisťovanie vnútorných chýb materiálu (bubliny, neprevarený koreň, struskovitosť a nekovové vmiešaniny)
    • Penetračná kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchu
    • Tesnostná skúška:
     • héliová kontrola tesnosti – vákuová (rozsah od 1,0 x 10E -2 Pa.m 3/s to 1.0 x 10E -10 Pa.m 3/s)
     • kontrola tesnosti dusíkom
  • Delenie materiálu

   Delenie materiálu

   • kyslíkovo-acetylénovým plameňom: 3 - 300 mm
   • s plazmou pod vodou: 1- 60 mm
   • zemným plynom 2 – 250 mm
   • na sucho: 1,5 - 110 mm
  • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie:
    • z podkladov zákazníka - projekčné výkresy, skice, revízne knihy, vzory
   • vlastný vývoj
   • vyhotovenie pevnostných výpočtov a výpočtov na stabilitu TNS podľa STN 690010, AD-2000, EN13445-3, ASME Section VIII, Div.1, razidlo „U“ a „S“
   • spracovanie výkresov v systéme INVENTOR 2010
   • vlastníctvo a používanie noriem STN, DIN, ASME, PED/97/23 EN pre tlakové a netlakové nádoby, oceľové konštrukcie
  • Ohýbanie materiálu

   Ohýbanie materiálu

   • Ohýbanie rúr a profilov za studena
    • priemer rúry 25 až 219 mm
    • L profil 50 x 50 x 6 až 160 x 160 x 20 mm
    • U profil UNP 360
    • I profil INP 360
    • H profil HEA 240, HEB 200
   • Ohýbanie rúr s ohrevom
    • min. 108 / R min. = 5D
    • max. 324 / R min. = 5D
   • Ohýbanie plechov prostredníctvom ohraňovacích lisov
  • Povrchová úprava

   Povrchová úprava

   • Tryskanie kovových materiálov v zariadení tunelového typu.
  • Tepelné spracovanie

   Tepelné spracovanie

   • Naftová vozová komorová žíhacia pec s registračným zariadením so snímaním a zapisovaním teploty a s možnosťou žíhať v ochrannej atmosfére.
   • Maximálna teplota: 760oC,
   • Rozmery pece (šírka x výška x dĺžka): 4100 x 3700 x 13 500 mm
  • Trieskové opracovanie

   Trieskové opracovanie

   • Univerzálne sústružnícke centrum DMG CLX 450
    • Riadiaci systém: SIEMENS
    • Rok výroby: 2016
    • X  267,50 mm, Y  ±60 mm, Z  600 mm
    • najväčší priemer nad suportom:  Ø465
    • maximálny priemer: Ø400 / Ø315
    • počet poháňaných nástrojov: 12
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 160 TNC 410
    • x 12 000 mm, y – 2 200 mm, z – 5 000 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 130 TNC 410
    • x 4 800 mm, y – 1 800 mm, z – 800 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • WHN 13.8 TNC 426
    • x – 3400 mm, y – 2000 mm, z – 1150 mm
    • otočný stôl 1800 x 2200 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 6 ton
   • WRF 130 TNC 530
    • x – 8000 mm, y – 3000 mm, z – 900 mm, w – 700 mm
    • otočný stôl 2500 x 3000 mm, výška 2400 mm
    • hmotnosť 25 ton
   • Sústruženie na karuseloch:
    • priemer / výška
    • max. 2500 / 1500 mm
   • Sústruženie na hrotových sústruhoch:
    • max. 2000 / 8000 mm lícny sústruh
    • Ø 1600 nad suportom
    • Ø 2000 bez suportu
   • Hobľovanie:
    • rozmery hobľovanej plochy max. 1250 x 3000 mm
    • rozmery hobľovaných zvarových úkosov: plech 40 / L=10 000 mm
   • Brúsenie:
    • brúsenie otvorov: priemer max. 250 mm, L max. 250 mm
    • brúsenie valcových plôch: priemer / dĺžka max. 630 mm / 4000 mm
    • brúsenie rovinných plôch: max. 400 x 2000 mm
    • brúsenie zalomených hriadeľov: obežný priemer / dĺžka max. 630 / 2500 mm, excentricita – čap 140 mm
   • Vŕtanie:
    • priemer otvoru 0,5 až 80 mm doplna
    • NC vŕtanie: pri priemere 50 mm, max. rozmer obrobku 1300 x 1000 mm
   • Valcovanie závitov:
    • max. priemer valcovaných závitov: M42
  • Výrobné priestory

   Výrobné priestory

   • maximálny priemer valcovej časti výrobku zváranej automatom pod tavivom: 5000 mm
   • maximálna nosnosť žeriavov a otočných manipulátorov: 31 ton
   • maximálna dĺžka výrobkov: 40 m v jednom kuse, inak 60 m
   • priechodný profil brán: 8 x 8 m
   • maximálna nosnosť mobilných žeriavov: 160 ton
   • maximálna hmotnosť prepravy s podvalníkom: 70 ton
   •  maximálna hmotnosť pre nakládku v prístave Bratislava: 550 t
   •  lodný prístav Bratislava vo vzdialenosti 3 km od výrobných priestorov
   •  železničné koľaje vo výrobných priestoroch
   •  Krytá výrobná hala s maximálnou nosnosť mostových žeriavov v Komárne: 50 t
   •  krytá hala na paralelnú výrobu 9 lodných telies
   •  výrobné priestory v Komárne na ploche 19 000 m2.
  • Zakruženie plechov

   Zakruženie plechov

   • hrúbka / min. priemer / dĺžka:
   • min. 1 / 190 / 2000 mm
   • max. 25 / 600 / 2000 mm
   • max. 65 / 1200 / 3000 mm (350 MPa)
  • Zváranie

   Zváranie

   • E – zváranie, WIG, MAG, MIG
   • zváranie pod tavivom (obvodové a pozdĺžne zvary)
   • max. priemer valcovej časti zváranej pod tavivom: 5000 mm
   • jednostranné zváranie oceľových plechov pod tavivom
   • zváranie robotom IGM
  • Defektoskopia

   Defektoskopia

   • Nedeštruktívne skúšky:
    • Ultrazvuková kontrola:
     • zisťovanie vnútorných porušení celistvosti materiálu
     • meranie hrúbky materiálu v rozsahu 1 až 100 mm
    • Magnetická kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchových a podpovrchových trhlín a prasklín feromagnetických materiálov
    • RTG kontroly + Gama žiariče:
     • prežiarenie materiálov do hrúbky 50 mm
     • prežiarenie potrubí
     • zisťovanie vnútorných chýb materiálu (bubliny, neprevarený koreň, struskovitosť a nekovové vmiešaniny)
    • Penetračná kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchu
    • Tesnostná skúška:
     • héliová kontrola tesnosti – vákuová (rozsah od 1,0 x 10E -2 Pa.m 3/s to 1.0 x 10E -10 Pa.m 3/s)
     • kontrola tesnosti dusíkom
  • Delenie materiálu

   Delenie materiálu

   • kyslíkovo-acetylénovým plameňom: 3 - 300 mm
   • s plazmou pod vodou: 1- 60 mm
   • zemným plynom 2 – 250 mm
   • na sucho: 1,5 - 110 mm
  • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie:
    • z podkladov zákazníka - projekčné výkresy, skice, revízne knihy, vzory
   • vlastný vývoj
   • vyhotovenie pevnostných výpočtov a výpočtov na stabilitu TNS podľa STN 690010, AD-2000, EN13445-3, ASME Section VIII, Div.1, razidlo „U“ a „S“
   • spracovanie výkresov v systéme INVENTOR 2010
   • vlastníctvo a používanie noriem STN, DIN, ASME, PED/97/23 EN pre tlakové a netlakové nádoby, oceľové konštrukcie
  • Ohýbanie materiálu

   Ohýbanie materiálu

   • Ohýbanie rúr a profilov za studena
    • priemer rúry 25 až 219 mm
    • L profil 50 x 50 x 6 až 160 x 160 x 20 mm
    • U profil UNP 360
    • I profil INP 360
    • H profil HEA 240, HEB 200
   • Ohýbanie rúr s ohrevom
    • min. 108 / R min. = 5D
    • max. 324 / R min. = 5D
   • Ohýbanie plechov prostredníctvom ohraňovacích lisov
  • Povrchová úprava

   Povrchová úprava

   • Tryskanie kovových materiálov v zariadení tunelového typu.
  • Tepelné spracovanie

   Tepelné spracovanie

   • Naftová vozová komorová žíhacia pec s registračným zariadením so snímaním a zapisovaním teploty a s možnosťou žíhať v ochrannej atmosfére.
   • Maximálna teplota: 760oC,
   • Rozmery pece (šírka x výška x dĺžka): 4100 x 3700 x 13 500 mm
  • Trieskové opracovanie

   Trieskové opracovanie

   • Univerzálne sústružnícke centrum DMG CLX 450
    • Riadiaci systém: SIEMENS
    • Rok výroby: 2016
    • X  267,50 mm, Y  ±60 mm, Z  600 mm
    • najväčší priemer nad suportom:  Ø465
    • maximálny priemer: Ø400 / Ø315
    • počet poháňaných nástrojov: 12
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 160 TNC 410
    • x 12 000 mm, y – 2 200 mm, z – 5 000 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 130 TNC 410
    • x 4 800 mm, y – 1 800 mm, z – 800 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • WHN 13.8 TNC 426
    • x – 3400 mm, y – 2000 mm, z – 1150 mm
    • otočný stôl 1800 x 2200 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 6 ton
   • WRF 130 TNC 530
    • x – 8000 mm, y – 3000 mm, z – 900 mm, w – 700 mm
    • otočný stôl 2500 x 3000 mm, výška 2400 mm
    • hmotnosť 25 ton
   • Sústruženie na karuseloch:
    • priemer / výška
    • max. 2500 / 1500 mm
   • Sústruženie na hrotových sústruhoch:
    • max. 2000 / 8000 mm lícny sústruh
    • Ø 1600 nad suportom
    • Ø 2000 bez suportu
   • Hobľovanie:
    • rozmery hobľovanej plochy max. 1250 x 3000 mm
    • rozmery hobľovaných zvarových úkosov: plech 40 / L=10 000 mm
   • Brúsenie:
    • brúsenie otvorov: priemer max. 250 mm, L max. 250 mm
    • brúsenie valcových plôch: priemer / dĺžka max. 630 mm / 4000 mm
    • brúsenie rovinných plôch: max. 400 x 2000 mm
    • brúsenie zalomených hriadeľov: obežný priemer / dĺžka max. 630 / 2500 mm, excentricita – čap 140 mm
   • Vŕtanie:
    • priemer otvoru 0,5 až 80 mm doplna
    • NC vŕtanie: pri priemere 50 mm, max. rozmer obrobku 1300 x 1000 mm
   • Valcovanie závitov:
    • max. priemer valcovaných závitov: M42
  • Výrobné priestory

   Výrobné priestory

   • maximálny priemer valcovej časti výrobku zváranej automatom pod tavivom: 5000 mm
   • maximálna nosnosť žeriavov a otočných manipulátorov: 31 ton
   • maximálna dĺžka výrobkov: 40 m v jednom kuse, inak 60 m
   • priechodný profil brán: 8 x 8 m
   • maximálna nosnosť mobilných žeriavov: 160 ton
   • maximálna hmotnosť prepravy s podvalníkom: 70 ton
   •  maximálna hmotnosť pre nakládku v prístave Bratislava: 550 t
   •  lodný prístav Bratislava vo vzdialenosti 3 km od výrobných priestorov
   •  železničné koľaje vo výrobných priestoroch
   •  Krytá výrobná hala s maximálnou nosnosť mostových žeriavov v Komárne: 50 t
   •  krytá hala na paralelnú výrobu 9 lodných telies
   •  výrobné priestory v Komárne na ploche 19 000 m2.
  • Zakruženie plechov

   Zakruženie plechov

   • hrúbka / min. priemer / dĺžka:
   • min. 1 / 190 / 2000 mm
   • max. 25 / 600 / 2000 mm
   • max. 65 / 1200 / 3000 mm (350 MPa)
  • Zváranie

   Zváranie

   • E – zváranie, WIG, MAG, MIG
   • zváranie pod tavivom (obvodové a pozdĺžne zvary)
   • max. priemer valcovej časti zváranej pod tavivom: 5000 mm
   • jednostranné zváranie oceľových plechov pod tavivom
   • zváranie robotom IGM
  • Defektoskopia

   Defektoskopia

   • Nedeštruktívne skúšky:
    • Ultrazvuková kontrola:
     • zisťovanie vnútorných porušení celistvosti materiálu
     • meranie hrúbky materiálu v rozsahu 1 až 100 mm
    • Magnetická kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchových a podpovrchových trhlín a prasklín feromagnetických materiálov
    • RTG kontroly + Gama žiariče:
     • prežiarenie materiálov do hrúbky 50 mm
     • prežiarenie potrubí
     • zisťovanie vnútorných chýb materiálu (bubliny, neprevarený koreň, struskovitosť a nekovové vmiešaniny)
    • Penetračná kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchu
    • Tesnostná skúška:
     • héliová kontrola tesnosti – vákuová (rozsah od 1,0 x 10E -2 Pa.m 3/s to 1.0 x 10E -10 Pa.m 3/s)
     • kontrola tesnosti dusíkom
  • Delenie materiálu

   Delenie materiálu

   • kyslíkovo-acetylénovým plameňom: 3 - 300 mm
   • s plazmou pod vodou: 1- 60 mm
   • zemným plynom 2 – 250 mm
   • na sucho: 1,5 - 110 mm
  • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie:
    • z podkladov zákazníka - projekčné výkresy, skice, revízne knihy, vzory
   • vlastný vývoj
   • vyhotovenie pevnostných výpočtov a výpočtov na stabilitu TNS podľa STN 690010, AD-2000, EN13445-3, ASME Section VIII, Div.1, razidlo „U“ a „S“
   • spracovanie výkresov v systéme INVENTOR 2010
   • vlastníctvo a používanie noriem STN, DIN, ASME, PED/97/23 EN pre tlakové a netlakové nádoby, oceľové konštrukcie
  • Ohýbanie materiálu

   Ohýbanie materiálu

   • Ohýbanie rúr a profilov za studena
    • priemer rúry 25 až 219 mm
    • L profil 50 x 50 x 6 až 160 x 160 x 20 mm
    • U profil UNP 360
    • I profil INP 360
    • H profil HEA 240, HEB 200
   • Ohýbanie rúr s ohrevom
    • min. 108 / R min. = 5D
    • max. 324 / R min. = 5D
   • Ohýbanie plechov prostredníctvom ohraňovacích lisov
  • Povrchová úprava

   Povrchová úprava

   • Tryskanie kovových materiálov v zariadení tunelového typu.
  • Tepelné spracovanie

   Tepelné spracovanie

   • Naftová vozová komorová žíhacia pec s registračným zariadením so snímaním a zapisovaním teploty a s možnosťou žíhať v ochrannej atmosfére.
   • Maximálna teplota: 760oC,
   • Rozmery pece (šírka x výška x dĺžka): 4100 x 3700 x 13 500 mm
  • Trieskové opracovanie

   Trieskové opracovanie

   • Univerzálne sústružnícke centrum DMG CLX 450
    • Riadiaci systém: SIEMENS
    • Rok výroby: 2016
    • X  267,50 mm, Y  ±60 mm, Z  600 mm
    • najväčší priemer nad suportom:  Ø465
    • maximálny priemer: Ø400 / Ø315
    • počet poháňaných nástrojov: 12
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 160 TNC 410
    • x 12 000 mm, y – 2 200 mm, z – 5 000 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 130 TNC 410
    • x 4 800 mm, y – 1 800 mm, z – 800 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • WHN 13.8 TNC 426
    • x – 3400 mm, y – 2000 mm, z – 1150 mm
    • otočný stôl 1800 x 2200 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 6 ton
   • WRF 130 TNC 530
    • x – 8000 mm, y – 3000 mm, z – 900 mm, w – 700 mm
    • otočný stôl 2500 x 3000 mm, výška 2400 mm
    • hmotnosť 25 ton
   • Sústruženie na karuseloch:
    • priemer / výška
    • max. 2500 / 1500 mm
   • Sústruženie na hrotových sústruhoch:
    • max. 2000 / 8000 mm lícny sústruh
    • Ø 1600 nad suportom
    • Ø 2000 bez suportu
   • Hobľovanie:
    • rozmery hobľovanej plochy max. 1250 x 3000 mm
    • rozmery hobľovaných zvarových úkosov: plech 40 / L=10 000 mm
   • Brúsenie:
    • brúsenie otvorov: priemer max. 250 mm, L max. 250 mm
    • brúsenie valcových plôch: priemer / dĺžka max. 630 mm / 4000 mm
    • brúsenie rovinných plôch: max. 400 x 2000 mm
    • brúsenie zalomených hriadeľov: obežný priemer / dĺžka max. 630 / 2500 mm, excentricita – čap 140 mm
   • Vŕtanie:
    • priemer otvoru 0,5 až 80 mm doplna
    • NC vŕtanie: pri priemere 50 mm, max. rozmer obrobku 1300 x 1000 mm
   • Valcovanie závitov:
    • max. priemer valcovaných závitov: M42
  • Výrobné priestory

   Výrobné priestory

   • maximálny priemer valcovej časti výrobku zváranej automatom pod tavivom: 5000 mm
   • maximálna nosnosť žeriavov a otočných manipulátorov: 31 ton
   • maximálna dĺžka výrobkov: 40 m v jednom kuse, inak 60 m
   • priechodný profil brán: 8 x 8 m
   • maximálna nosnosť mobilných žeriavov: 160 ton
   • maximálna hmotnosť prepravy s podvalníkom: 70 ton
   •  maximálna hmotnosť pre nakládku v prístave Bratislava: 550 t
   •  lodný prístav Bratislava vo vzdialenosti 3 km od výrobných priestorov
   •  železničné koľaje vo výrobných priestoroch
   •  Krytá výrobná hala s maximálnou nosnosť mostových žeriavov v Komárne: 50 t
   •  krytá hala na paralelnú výrobu 9 lodných telies
   •  výrobné priestory v Komárne na ploche 19 000 m2.
  • Zakruženie plechov

   Zakruženie plechov

   • hrúbka / min. priemer / dĺžka:
   • min. 1 / 190 / 2000 mm
   • max. 25 / 600 / 2000 mm
   • max. 65 / 1200 / 3000 mm (350 MPa)
  • Zváranie

   Zváranie

   • E – zváranie, WIG, MAG, MIG
   • zváranie pod tavivom (obvodové a pozdĺžne zvary)
   • max. priemer valcovej časti zváranej pod tavivom: 5000 mm
   • jednostranné zváranie oceľových plechov pod tavivom
   • zváranie robotom IGM
  • Defektoskopia

   Defektoskopia

   • Nedeštruktívne skúšky:
    • Ultrazvuková kontrola:
     • zisťovanie vnútorných porušení celistvosti materiálu
     • meranie hrúbky materiálu v rozsahu 1 až 100 mm
    • Magnetická kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchových a podpovrchových trhlín a prasklín feromagnetických materiálov
    • RTG kontroly + Gama žiariče:
     • prežiarenie materiálov do hrúbky 50 mm
     • prežiarenie potrubí
     • zisťovanie vnútorných chýb materiálu (bubliny, neprevarený koreň, struskovitosť a nekovové vmiešaniny)
    • Penetračná kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchu
    • Tesnostná skúška:
     • héliová kontrola tesnosti – vákuová (rozsah od 1,0 x 10E -2 Pa.m 3/s to 1.0 x 10E -10 Pa.m 3/s)
     • kontrola tesnosti dusíkom
  • Delenie materiálu

   Delenie materiálu

   • kyslíkovo-acetylénovým plameňom: 3 - 300 mm
   • s plazmou pod vodou: 1- 60 mm
   • zemným plynom 2 – 250 mm
   • na sucho: 1,5 - 110 mm
  • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie:
    • z podkladov zákazníka - projekčné výkresy, skice, revízne knihy, vzory
   • vlastný vývoj
   • vyhotovenie pevnostných výpočtov a výpočtov na stabilitu TNS podľa STN 690010, AD-2000, EN13445-3, ASME Section VIII, Div.1, razidlo „U“ a „S“
   • spracovanie výkresov v systéme INVENTOR 2010
   • vlastníctvo a používanie noriem STN, DIN, ASME, PED/97/23 EN pre tlakové a netlakové nádoby, oceľové konštrukcie
  • Ohýbanie materiálu

   Ohýbanie materiálu

   • Ohýbanie rúr a profilov za studena
    • priemer rúry 25 až 219 mm
    • L profil 50 x 50 x 6 až 160 x 160 x 20 mm
    • U profil UNP 360
    • I profil INP 360
    • H profil HEA 240, HEB 200
   • Ohýbanie rúr s ohrevom
    • min. 108 / R min. = 5D
    • max. 324 / R min. = 5D
   • Ohýbanie plechov prostredníctvom ohraňovacích lisov
  • Povrchová úprava

   Povrchová úprava

   • Tryskanie kovových materiálov v zariadení tunelového typu.
  • Tepelné spracovanie

   Tepelné spracovanie

   • Naftová vozová komorová žíhacia pec s registračným zariadením so snímaním a zapisovaním teploty a s možnosťou žíhať v ochrannej atmosfére.
   • Maximálna teplota: 760oC,
   • Rozmery pece (šírka x výška x dĺžka): 4100 x 3700 x 13 500 mm
  • Trieskové opracovanie

   Trieskové opracovanie

   • Univerzálne sústružnícke centrum DMG CLX 450
    • Riadiaci systém: SIEMENS
    • Rok výroby: 2016
    • X  267,50 mm, Y  ±60 mm, Z  600 mm
    • najväčší priemer nad suportom:  Ø465
    • maximálny priemer: Ø400 / Ø315
    • počet poháňaných nástrojov: 12
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 160 TNC 410
    • x 12 000 mm, y – 2 200 mm, z – 5 000 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 130 TNC 410
    • x 4 800 mm, y – 1 800 mm, z – 800 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • WHN 13.8 TNC 426
    • x – 3400 mm, y – 2000 mm, z – 1150 mm
    • otočný stôl 1800 x 2200 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 6 ton
   • WRF 130 TNC 530
    • x – 8000 mm, y – 3000 mm, z – 900 mm, w – 700 mm
    • otočný stôl 2500 x 3000 mm, výška 2400 mm
    • hmotnosť 25 ton
   • Sústruženie na karuseloch:
    • priemer / výška
    • max. 2500 / 1500 mm
   • Sústruženie na hrotových sústruhoch:
    • max. 2000 / 8000 mm lícny sústruh
    • Ø 1600 nad suportom
    • Ø 2000 bez suportu
   • Hobľovanie:
    • rozmery hobľovanej plochy max. 1250 x 3000 mm
    • rozmery hobľovaných zvarových úkosov: plech 40 / L=10 000 mm
   • Brúsenie:
    • brúsenie otvorov: priemer max. 250 mm, L max. 250 mm
    • brúsenie valcových plôch: priemer / dĺžka max. 630 mm / 4000 mm
    • brúsenie rovinných plôch: max. 400 x 2000 mm
    • brúsenie zalomených hriadeľov: obežný priemer / dĺžka max. 630 / 2500 mm, excentricita – čap 140 mm
   • Vŕtanie:
    • priemer otvoru 0,5 až 80 mm doplna
    • NC vŕtanie: pri priemere 50 mm, max. rozmer obrobku 1300 x 1000 mm
   • Valcovanie závitov:
    • max. priemer valcovaných závitov: M42
  • Výrobné priestory

   Výrobné priestory

   • maximálny priemer valcovej časti výrobku zváranej automatom pod tavivom: 5000 mm
   • maximálna nosnosť žeriavov a otočných manipulátorov: 31 ton
   • maximálna dĺžka výrobkov: 40 m v jednom kuse, inak 60 m
   • priechodný profil brán: 8 x 8 m
   • maximálna nosnosť mobilných žeriavov: 160 ton
   • maximálna hmotnosť prepravy s podvalníkom: 70 ton
   •  maximálna hmotnosť pre nakládku v prístave Bratislava: 550 t
   •  lodný prístav Bratislava vo vzdialenosti 3 km od výrobných priestorov
   •  železničné koľaje vo výrobných priestoroch
   •  Krytá výrobná hala s maximálnou nosnosť mostových žeriavov v Komárne: 50 t
   •  krytá hala na paralelnú výrobu 9 lodných telies
   •  výrobné priestory v Komárne na ploche 19 000 m2.
  • Zakruženie plechov

   Zakruženie plechov

   • hrúbka / min. priemer / dĺžka:
   • min. 1 / 190 / 2000 mm
   • max. 25 / 600 / 2000 mm
   • max. 65 / 1200 / 3000 mm (350 MPa)
  • Zváranie

   Zváranie

   • E – zváranie, WIG, MAG, MIG
   • zváranie pod tavivom (obvodové a pozdĺžne zvary)
   • max. priemer valcovej časti zváranej pod tavivom: 5000 mm
   • jednostranné zváranie oceľových plechov pod tavivom
   • zváranie robotom IGM
  • Dodávka elektro prác

   Dodávka elektro prác

  • Dodávka stavebných prác

   Dodávka stavebných prác

  • Dodávky EPS

   Dodávky EPS

  • Dodávky komunikačných sietí pre technológie

   Dodávky komunikačných sietí pre technológie

  • Dodávky merania a regulácie

   Dodávky merania a regulácie

  • Dodávky technologických celkov na kľúč

   Dodávky technologických celkov na kľúč

  • Izolácie

   Izolácie

  • Lešenie

   Lešenie

  • NDT skúšky, komplexné skúšky

   NDT skúšky, komplexné skúšky

  • Povrchová úprava

   Povrchová úprava

   • Tryskanie kovových materiálov v zariadení tunelového typu.
  • Uvedenie do prevádzky

   Uvedenie do prevádzky

  • Výroba zariadení a prefabrikácia komponentov

   Výroba zariadení a prefabrikácia komponentov

  • Zabezpečenie kompletného inžinieringu pri výstavbe

   Zabezpečenie kompletného inžinieringu pri výstavbe

  • Defektoskopia

   Defektoskopia

   • Nedeštruktívne skúšky:
    • Ultrazvuková kontrola:
     • zisťovanie vnútorných porušení celistvosti materiálu
     • meranie hrúbky materiálu v rozsahu 1 až 100 mm
    • Magnetická kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchových a podpovrchových trhlín a prasklín feromagnetických materiálov
    • RTG kontroly + Gama žiariče:
     • prežiarenie materiálov do hrúbky 50 mm
     • prežiarenie potrubí
     • zisťovanie vnútorných chýb materiálu (bubliny, neprevarený koreň, struskovitosť a nekovové vmiešaniny)
    • Penetračná kontrola:
     • zisťovanie celistvosti povrchu
    • Tesnostná skúška:
     • héliová kontrola tesnosti – vákuová (rozsah od 1,0 x 10E -2 Pa.m 3/s to 1.0 x 10E -10 Pa.m 3/s)
     • kontrola tesnosti dusíkom
  • Delenie materiálu

   Delenie materiálu

   • kyslíkovo-acetylénovým plameňom: 3 - 300 mm
   • s plazmou pod vodou: 1- 60 mm
   • zemným plynom 2 – 250 mm
   • na sucho: 1,5 - 110 mm
  • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie

   • Návrh a spracovanie výkresovej dokumentácie:
    • z podkladov zákazníka - projekčné výkresy, skice, revízne knihy, vzory
   • vlastný vývoj
   • vyhotovenie pevnostných výpočtov a výpočtov na stabilitu TNS podľa STN 690010, AD-2000, EN13445-3, ASME Section VIII, Div.1, razidlo „U“ a „S“
   • spracovanie výkresov v systéme INVENTOR 2010
   • vlastníctvo a používanie noriem STN, DIN, ASME, PED/97/23 EN pre tlakové a netlakové nádoby, oceľové konštrukcie
  • Ohýbanie materiálu

   Ohýbanie materiálu

   • Ohýbanie rúr a profilov za studena
    • priemer rúry 25 až 219 mm
    • L profil 50 x 50 x 6 až 160 x 160 x 20 mm
    • U profil UNP 360
    • I profil INP 360
    • H profil HEA 240, HEB 200
   • Ohýbanie rúr s ohrevom
    • min. 108 / R min. = 5D
    • max. 324 / R min. = 5D
   • Ohýbanie plechov prostredníctvom ohraňovacích lisov
  • Povrchová úprava

   Povrchová úprava

   • Tryskanie kovových materiálov v zariadení tunelového typu.
  • Tepelné spracovanie

   Tepelné spracovanie

   • Naftová vozová komorová žíhacia pec s registračným zariadením so snímaním a zapisovaním teploty a s možnosťou žíhať v ochrannej atmosfére.
   • Maximálna teplota: 760oC,
   • Rozmery pece (šírka x výška x dĺžka): 4100 x 3700 x 13 500 mm
  • Trieskové opracovanie

   Trieskové opracovanie

   • Univerzálne sústružnícke centrum DMG CLX 450
    • Riadiaci systém: SIEMENS
    • Rok výroby: 2016
    • X  267,50 mm, Y  ±60 mm, Z  600 mm
    • najväčší priemer nad suportom:  Ø465
    • maximálny priemer: Ø400 / Ø315
    • počet poháňaných nástrojov: 12
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 160 TNC 410
    • x 12 000 mm, y – 2 200 mm, z – 5 000 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • Horizontálna CNC vyvrtávačka:WD 130 TNC 410
    • x 4 800 mm, y – 1 800 mm, z – 800 mm
    • otočný stôl 2000 x 2000 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 20 ton
   • WHN 13.8 TNC 426
    • x – 3400 mm, y – 2000 mm, z – 1150 mm
    • otočný stôl 1800 x 2200 mm, výška 1200 mm
    • hmotnosť 6 ton
   • WRF 130 TNC 530
    • x – 8000 mm, y – 3000 mm, z – 900 mm, w – 700 mm
    • otočný stôl 2500 x 3000 mm, výška 2400 mm
    • hmotnosť 25 ton
   • Sústruženie na karuseloch:
    • priemer / výška
    • max. 2500 / 1500 mm
   • Sústruženie na hrotových sústruhoch:
    • max. 2000 / 8000 mm lícny sústruh
    • Ø 1600 nad suportom
    • Ø 2000 bez suportu
   • Hobľovanie:
    • rozmery hobľovanej plochy max. 1250 x 3000 mm
    • rozmery hobľovaných zvarových úkosov: plech 40 / L=10 000 mm
   • Brúsenie:
    • brúsenie otvorov: priemer max. 250 mm, L max. 250 mm
    • brúsenie valcových plôch: priemer / dĺžka max. 630 mm / 4000 mm
    • brúsenie rovinných plôch: max. 400 x 2000 mm
    • brúsenie zalomených hriadeľov: obežný priemer / dĺžka max. 630 / 2500 mm, excentricita – čap 140 mm
   • Vŕtanie:
    • priemer otvoru 0,5 až 80 mm doplna
    • NC vŕtanie: pri priemere 50 mm, max. rozmer obrobku 1300 x 1000 mm
   • Valcovanie závitov:
    • max. priemer valcovaných závitov: M42
  • Výrobné priestory

   Výrobné priestory

   • maximálny priemer valcovej časti výrobku zváranej automatom pod tavivom: 5000 mm
   • maximálna nosnosť žeriavov a otočných manipulátorov: 31 ton
   • maximálna dĺžka výrobkov: 40 m v jednom kuse, inak 60 m
   • priechodný profil brán: 8 x 8 m
   • maximálna nosnosť mobilných žeriavov: 160 ton
   • maximálna hmotnosť prepravy s podvalníkom: 70 ton
   •  maximálna hmotnosť pre nakládku v prístave Bratislava: 550 t
   •  lodný prístav Bratislava vo vzdialenosti 3 km od výrobných priestorov
   •  železničné koľaje vo výrobných priestoroch
   •  Krytá výrobná hala s maximálnou nosnosť mostových žeriavov v Komárne: 50 t
   •  krytá hala na paralelnú výrobu 9 lodných telies
   •  výrobné priestory v Komárne na ploche 19 000 m2.
  • Zakruženie plechov

   Zakruženie plechov

   • hrúbka / min. priemer / dĺžka:
   • min. 1 / 190 / 2000 mm
   • max. 25 / 600 / 2000 mm
   • max. 65 / 1200 / 3000 mm (350 MPa)
  • Zváranie

   Zváranie

   • E – zváranie, WIG, MAG, MIG
   • zváranie pod tavivom (obvodové a pozdĺžne zvary)
   • max. priemer valcovej časti zváranej pod tavivom: 5000 mm
   • jednostranné zváranie oceľových plechov pod tavivom
   • zváranie robotom IGM

Certifikáty a výročné správy

 • ISO_9001

  • ISO_9001
   ISO_9001
 • ISO_14001

  • ISO_14001
   ISO_14001
 • ISO_45001

  • ISO_45001
   ISO_45001
 • SCC

  • SCC
   SCC
 • ISO 3834-2

  • ISO 3834-2
   ISO 3834-2
  • ISO 3834-2_KN
   ISO 3834-2_KN
 • ASME U

  • ASME U
   ASME U
 • ASME S

  • ASME S
   ASME S
 • EN 1090

  • EN 1090-1:2009+A1:2011, EN 1090-2:2018
   EN 1090-1:2009+A1:2011, EN 1090-2:2018
 • 2004/49/ES

  • 2004/49/ES
   2004/49/ES
 • Russian Maritime

  • Russian Maritime Register of Shipping
   Russian Maritime Register of Shipping
 • DNV-GL

  • Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
   Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
 • Politika

  • Politika kvality
   Politika kvality
  • Enviromentálna politika
   Enviromentálna politika
  • Politika BOZP
   Politika BOZP

Novinky

V nedeľu 12.6. sa v Dunajskej Strede v priestoroch MOL Arény uskutočnili cyklistické preteky Tour de Kukkonia 2022. Pretekalo sa vo viacerých kategóriách a spoločnosť SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY bola súčasťou podujatia ako generálny partner. Cyklistický tím pretekárov spoločnosti SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY bol zastúpený v každej z kategórií.

Kolegovia z Bratislavy a z Komárna previedli fascinujúce výkony ešte pred začatím celkového podujatia. Ako rozcvičku pred pretekmi si zvolili niekoľko desiatok kilometrovú trasu na bicykli do Dunajskej Strety. Vďaka tomu teda niektorí prešli trasu spolu s pretekmi až viac ako 200 km. Počasie prialo všetkým pretekárom, aj keď ku koncu už im dal zabrať silný vietor, no napokon všetci prišli šťastne do cieľa. Radostné emócie sa niesli celým podujatím a príjemná atmosféra ešte viac spojila náš tím. Víťazný triumf si napokon všetci vychutnali pri chutnom guláši a chladenom nápoji.

Naša spoločnosť prispela aj cenami do tomboly, kde si výhru mohlo odniesť až 10 účastníkov pretekov. V závere podujatia predviedli zaujímavý program Hegeshow - akrobatické vystúpenie. Aj deti si prišli na svoje, počas podujatia naša spoločnosť rozdávala deťom balóny, ktoré zaplavili areál MOL Arény. Zopár záberov z podujatia prikladáme nižšie a už teraz sa tešíme na budúci ročník.


V rámci dolaďovania výrobného procesu dosiahli pracovníci našej bratislavskej dielne ďalší významný úspech.

Frézovacie práce na horizontálnej vyvrtávačke sme pri výrobe separátora vymenili za sofistikovaný výkon plazmového páliaceho stroja.

Samotnému páleniu predchádzali dôkladné prípravné práce (skenovanie a namarkovanie základných bodov na presné určenie osí nádoby), po ktorých bolo do kupol s vnútorným priemerom 3400mm a hrúbkou steny v reznej časti až do 40mm vypálených 10 rôznych otvorov s úkosom a otupením.

Drobný „zlepšovák“ vo výrobe, veľký krok pre našu spoločnosť!

Prečítajte si exkluzívny rozhovor s generálnym riaditeľom našej spoločnosti Bc. Ladislavom Molnárom ... TU

""titulná strana

zdroj: Priemysel Dnes

Naša spoločnosť sa podieľala na realizácii výletnej lode Albertina.

https://www.ta3.com/clanok/205764/foto-v-bratislave-vyplavala-na-svoju-prvu-plavbu-lod-albertina-vyrobili-ju-v-komarne

zdroj: TA3

Naša spoločnosť SAM, a.s. sa podieľa na výstavbe nového dunajského mosta spájajúceho Komárno s maďarským Komáromom. Dielce pre mostnú konštrukciu, ktoré vyrábame v našom závode, sa budú kompletovať a natierať v Budapešti. Samotný oceľový most bude dlhý 600 metrov. Bude asymetrický závesný s jedným pylónom s výškou cca. 90 m a závesnými káblami usporiadanými do vejárovej sústavy. Asymetrické usporiadanie pylónu a jeho náklon nad most v priečnom smere robí tento most výnimočným. Most s takýmto typom pylónu je vo svete veľmi zriedkavý. Šírka mosta je 20,4 m a celková výška od dna rieky po vrchol pylónu je cca 118 m. V súčasnosti je v Komárne pre osobnú automobilovú dopravu prístupný len Alžbetin most z roku 1892.

 

V priebehu júla 2017 spoločnosť SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. úspešne absolvovala preregistráciu do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).

RPVS je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. RPVS sa vedie len v elektronickej podobe.

RPVS prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS.

Tieto osoby, medzi nimi aj naša spoločnosť mala povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy, čo sa uskutočnilo preregistráciou spoločnosti do RPVS.

Informatívny výpis z RPVS nájdete tu .

Od Národného informačného strediska Slovenskej republiky, a.s. sme získali potvrdenie spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní za rok 2014.

Ponukový formulár

11 + 8 =
Vyriešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledok. Napr. pre 1+3, zadajte 4.
Ekologické inovácie sú budúcnosťou v lodiarstve: Nový LNG Hybrid Barge spoločnosti Becker Marine Systems funguje ako plávajúca elektráreň, ktorá môže zásobovať veľké lode ekologickou energiou.
LNG Hybrid Barge je v hamburgskom prístave už s napätím očakávaná. 5. septembra 2014 bolo v komárňanských lodeniciach oslavované technické spustenie plavidla na vodu. „Je to dôležitý deň pre lodiarstvo, keď LNG Hybrid Barge je veľkým krokom pre ekologickejšie zásobovanie veľkých lodí energiou“ - Dirk Lehmann riaditeľ Becker Marine Systems. LNG Hybrid Barge s rozmermi 76,7 m dĺžky, 11,4 m šírky s cca. 1,7 m ponoru sa 12. septembra 2014 prepraví z miesta svojej stavby po cca. 1500 km trase cez Dunaj, Mohan a Rýn do Hamburgu. Tam sa v jednej tamojšej lodenici uskutočnia technické skúšky a uvedenie do prevádzky. Po slávnostnom krste v strede októbra bude LNG Hybrid Barge v rámci kooperácie so spoločnosťou AIDA Cruises po prvý raz predávať energiu námornej lodi.
 
Vďaka spoločnosti Becke Marine System sa týmto Hamburg stane prvým prístavom v Európe, kde bude ponúkané externé, ekologicky šetrné zásobovanie elektrickou energiou chudobnou na emisie. Nosič energie tekutý zemný plyn (LNG – Liquified Natural Gas) umožní, že generátory námorných lodí prevádzkované na ťažké palivo budú môcť byť počas pobytu v prístave odstavené. Takto sa zabráni úniku jedovatých emisií. LNG Hybrid Barge odovzdaná iba dva roky po zahájaní projektu disponuje 5 generátormi, ktoré celkovo vyrobia 7,5 MW (50/60 Hz) elektrického výkonu. Tieto generátory poháňajú prvé LNG motory Caterpillar s námorným osvedčením, dodané priamo zákazníkovi.
 
Na ceste do Hamburgu bude na brehu sprevádzať tlačnú zostavu Info-Bus spoločnosti Hybrid Port energy GmbH (prevádzkovateľ LNG Hybrid Barge a dcérska spoločnosť Becker Marine Systems). 
 
Od 12. septembra je na www.LNG.hybrid.com sledovateľná akuálna pozícia Barge na ceste.

Spoločnosť Becker Marine Systems uzavrela kontrakt na stavbu plavidla so spoločnosťou SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s prevádzka Komárno, Slovensko na výrobu prvého plavidla typu LNG Hybrid Barge na svete.

Spoločnosti AIDA Cruises a Becker Marine Systems sa dohodli na dlhodobej spolupráci v lete 2012, aby vyrábali a dodávali elektrickú energiu počas kotvenia výletných lodí s cieľom podstatného zníženia emisií.

Plavidlo dĺžky 74 m bude vybavené 5 generátormi dodávaný fy Zeppelin Power Systems s celkovým výkonom 7,5 MW s frekvenciou 50/60 Hz pracujúcich výlučne s palivom LNG. Sú to prvé námorne klasifikované LNG Caterpillar motory, ktoré majú byť dodané zákazníkom.

Plavidlo bude dodané v lete 2014, len dva roky po pustení projektu. Plavidlo bude umiestnené v prístave Hamburg, ktorý bude prvým prístavom v Európe, schopným poskytnúť priamu elektrickú energiu výletným lodiam. Okrem toho plavidlo a jeho  motory sú schopné dodávať kombinovane teplo a elektrinu aj iným zákazníkom a tým dalej zlepšovať životné prostredie.

http://www.topky.sk/cl/10/1370890/Slovaci-to-vedia--Bude-sa-u-nas-vyrabat-svetovy-unikat-

http://hhpinsight.com/marine/2013/12/sam-to-build-lng-fueled-power-barge/

Strojárska spoločnosť STROJE A MECHANIZMY je aktívna prosperujúcimi prevádzkami v Komárne i v Bratislave. Ich úspech tkvie v pružnosti výroby a prispôsobení sa potrebám zákazníkov. Tí kladú v súčasnosti dôraz predovšetkým na kvalitu výroby a použitých materiálov, povrchové opracovanie produktov i na presnosť termínov a spoľahlivosť dodávok. Ako prezradil v rozhovore  RNDr. Lorant Šándor, obchodný riaditeľ firmy, nemenej dôležitým faktorom je aj dostupnosť všetkých druhov dopravy aj nadrozmerných nákladov na prepravu do rôznych krajín sveta.

Hovorí RNDr. Lorant Šándor, obchodný riaditeľ STROJE A MECHANIZMY

Strojársky podnik Stroje a mechanizmy vznikol v roku 1996 vyčlenením z akciovej spoločnosti Slovenské lodenice Komárno. Môžete nám ho bližšie predstaviť?
Náš podnik sa skladá z dvoch prevádzok - v Komárne a v Bratislave. V Komárne sme prevzali okrajový výrobný program od bývalých Slovenských lodeníc a rozšírili sme činnosti o strojársku výrobu zvarencov. V bratislavskej prevádzke Metalchem sa zameriavame na veľké investičné celky, revízie, strojárske opravy a strojársku dielenskú výrobu. To sa nezaobišlo bez investícií do moderných technológií, diverzifikácie výroby a služieb pre našich zákazníkov. Hlavní zákazníci našej firmy sú určení daným výrobným profilom, teda ide hlavne o chemický a petrochemický priemysel. Export tvorí celkovo 60 percent našej dielenskej produkcie.

Aký je v súčasnosti váš výrobný program. Do akej miery sa v posledných 5-tich rokoch zmenila výrobná orientácia vzhľadom k potrebám zákazníkov?
V Komárne sa špecializujeme na výrobu podvozkových rámov pre stavebný, zemný a ťažobný priemysel. Hlavne pre našich odberateľov v severských krajinách je prioritou výroba ekologických komponentov - rezacích stolov pre redukciu komunálneho odpadu. Ďalšou časťou nášho výrobného programu sú malé riečne špecializované lode, záchrannéch člny, pontóny, plávajúce žeriavy a ich ramená a  kormidelné palubné mechanizmy.
V Bratislave náš výrobný program spočíva v strojárenskej výrobe výmenníkov tepla, tlakových vákuových nádoby, kolón, ale i nádrží pre petrochemický, chemický, ťažobný a energetický priemysel. Pre potravinársky priemysel vyrábame z nerezového materiálu veľkokapacitné miešačky, mlynčeky, drtiče či výmenníky. Montujeme a dodávame veľké investičné celky, pokiaľ ide o technológie a potrubné systémy pre rôznych klientov. Ďalšou činnosťou sú opravárenské činnosti a revitalizácia technologických zariadení. Našou konkurenčnou výhodou je flexibilita v produktových radoch a pružnosť v reakciách na potreby každého trhového segmentu.

Samostatne zabezpečujete komplexnú činnosť, či už ide o marketing, nákup materiálu, alebo predaj hotových výrobkov, technickú prípravu a výrobný proces. Ako prebieha táto vzájomná spolupráca medzi nimi?
Dnes už málo firiem má všetky tieto aktivity sústredné v jednej firme, prípadne si ich zabezpečujú dodávateľsky. U nás  kladieme dôraz na úzku kooperáciu jednotlivých úsekov a ich operatívne riadenie, od dopytového konania až po vyhodnocovanie jednotlivých zákaziek. Uvedomili sme si, že nevyhnutným kritériom úspešného podnikania, je komunikácia a vzájomná spolupráca oddelení. Samozrejme, snažíme sa rozvíjať aj nové produktové rady a vykonávame aktívnu prezentáciu a marketing našej výrobnej produkcie doma i v zahraničí.

Do akej miery sa vo vašom sektore prejavuje podnikateľská rivalita? Na čom stojí úspech vašej firmy a v čom je vaša konkurenčná výhoda oproti ostatným?
Na Slovensku a v blízkom zahraničí funguje dostatok strojárskych firiem podobného zamerania, ktoré sa zúčastňujú výberových konaní predovšetkým na väčšie investičné celky. Základom úspechu našej spoločnosti je predovšetkým pružnosť a prispôsobovanie sa trhovým podmienkam. Nemalou mierou sa na tom podieľala aj diverzifikácia činností na jednotlivé prevádzky a aktívny postoj zamestnancov na každom pracovnom mieste, či už vo výrobnej alebo nevýrobnej oblasti. Predpokladom pre úspech v strojárenskom odvetví je aj dostupnosť pre všetky formy dopravy, či už ide o cestnú, železničnú alebo lodnú dopravu. Práve pre dopravu strojárskych výrobkov je lodná doprava nemalým bonusom navyše - v Komárne vieme prepravovať náklady do 50 ton, v Bratislave až do 550 ton.  Spokojnosť odberateľov patrí ku kľúčovým procesom v našej firme, pričom dôraz kladú práve na kvalitu výroby a použitých materiálov a komponentov, povrchové opracovanie produktov a na presnosť termínov a spoľahlivosť dodávok. V nemalej miere našu činnosť podporuje podnikový ERP systém SAP R3 nasadený vo viacerých moduloch. Naša spoločnosť tiež formou procesného auditu zabezpečila optimalizáciu organizačnej štruktúry a procesov, aktuálne sa zaoberá prípravou informačného systému a informačných technológií na komplexné plánovanie obchodného a výrobného cyklu.     

Môžete nám predstaviť technológie, ktoré vo firme využívate a ako zabezpečujete požadovanú kvalitu výrobkov?
Naše najväčšie investície za posledné roky smerovali do moderných obrábacích strojov s vyšším výkonom a presnosťou, tiež do zabezpečenia vlastnej infraštruktúry v existujúcich areáloch. Zaujímavé sú predovšetkým moderné technológie, napríklad horizontálne CNC vŕtanie, sústruženie na karuseloch, frézovanie, hobľovanie, vŕtanie, zváranie, hydraulicko mechanické zavalcovanie rúr, ale i delenie materiálov plazmou. Nechýba ani ohýbanie rúr a profilov, zakružovanie plechov. Pomáhajú nám pritom stroje na výrobu šikmého ozubenia, portálové obrábacie centrum a využitie nedeštruktívnych skúšobných metód, ako napríklad ultrazvuková kontrola, magnetická kontrola, RTG kontrola, Gama žiariče i penetračná kontrola. Kvalitu našich dodávok zaručujú aj získané a udržiavané certifikáty, napríklad AD-Merkblatt DGRL (PED 97/23/EG), EN ISO 3834-2, Grösser Eignugsnachweis DIN 18800 T.7, ASME CODE, Div. VIII, U-stamp, S-stamp, TÜV DIN EN ISO 9001:2000, Licencia ČLR pre výrobu tlakových nádob.  

Vytvárate a udržiavate také interné prostredie, v ktorom sa vaši zamestnanci môžu plne zapojiť do plnenia stanovených cieľov, pričom sú zohľadnené ich potreby a očakávania. Na čo kladiete v rámci zamestnaneckých vzťahov dôraz?
Strojársky priemysel patrí medzi dominantných zamestnávateľov v spracovateľskom priemysle. Sústreďujeme sa na flexibilné zamestnávanie pracovníkov, ktoré zastrešujú kmeňoví zamestnanci, živnostníci i kooperujúce firmy. Vzhľadom k zámerom rozvoja štruktúry nášho výrobného programu a využívania špeciálnych technológií a progresívnych systémov riadenia sa snažíme udržiavať optimálne počty ľudí vo firme v potrebnej profesnej štruktúre. Vytvárame podmienky pre pozitívnu motiváciu našich zamestnancov, s cieľom dosiahnuť ich vyššiu výkonnosť, efektivitu, kvalitu práce, ale zároveň aj ich osobný i odborný rozvoj. Ciele firmy a vízie musia spájať všetkých zamestnancov, čo sa nám aj pri aktívnej práci s nimi darí. Ďalšou z možností ich pozitívnej motivácie sú napríklad rôzne finančné a nefinančné benefity.

Javí sa pre vašu firmu tento rok optimisticky z hľadiska dosahovania cieľov? Čo vás na druhej strane zaťažuje v danom odvetví?
Pre tento rok máme pripravený ambiciózny plán, ktorý sa snažíme napĺňať v jednotlivých segmentoch výroby. Podľa aktuálnych finančných ukazovateľov je plnenie našich predsavzatí nasmerované správnym smerom. Výhľad do budúcich období naznačí makroekonomický vývoj v Európe a vo svete. Strojárske firmy nášho zamerania najviac zaťažujú stúpajúce ceny komoditných surovín, absentujú štatistiky relevantných údajov o strojárskom odvetví, legislatívna podpora neautomobilovej strojárskej výroby i rôznorodosť kvalitatívnych noriem. Naším cieľom je napriek tomu dosiahnuť dvojciferný percentuálny nárast obratu s novými cieľovými skupinami zákazníkov pri udržaní rentability za podpory aktívneho marketingu.

Zuzana Kullová

Svět Průmyslu

Kariéra

V prípade, že ste si medzi aktuálne inzerovanými pracovnými pozíciami nenašli vhodnú ponuku,
kliknite sem a zaregistrujte sa, prosím, do našej databázy.
Po vyplnení a odoslaní tohto formulára Vás automaticky zaevidujeme
do databázy uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti.

1 + 0 =
Vyriešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledok. Napr. pre 1+3, zadajte 4.