Skočiť na hlavný obsah

Vodohospodárske technológie

Vodohospodárske technológie

Prevádzka WET v Liptovskom Mikuláši zabezpečuje inžiniersko-dodávateľské služby v oblasti technológií vodného hospodárstva a environmentálnych technológií pre priemyselné podniky. Personál tvoria ľudia s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v danom obore.

Prevádzka WET – Water&EnvironmentalTechnology vznikla v roku 2013, ako nástupnícka organizácia oddelenia WaterTechnology (WT) spoločnosti Siemens na Slovensku, kde táto skupina bola aktívna od roku 2005. Odbornosť personálu siaha až od roku 1997, od kedy boli pracovníci súčasťou slovenskej spoločnosti pracujúcej v oblasti vodohospodárskych technológií. Pri riešení potrieb zákazníkov využívame vlastné dlhoročne know-how a taktiež BAT technológie (Best AvailableTechnology) renomovaných svetových dodávateľov v danom obore, s ktorými spolupracujeme.

Produkty

 • filtrácia a úprava vôd
 • čistenie odpadových vôd
 • úprava chladiacich vôd
 • výroba dekarbonizovanej a demineralizovanej vody
 • projekčná a inžinierska činnosť
 • rekonštrukcia a intenzifikácia jestvujúcich technológií
 • výstavba nových technologických celkov formou EPC
   

Technológie

 • alkalické/kyslé čírenie vôd, piesková a membránová filtrácia
 • fyzikálno-chemicko-biologické postupy čistenia vôd
 • chladiace veže, čerpacie stanice, filtrácia chladiacich vôd
 • ionexové a membránové technológie

Certifikáty

 • DIN EN 9001:2008
 • DVS ZERT EN 1090-1:2009+A1:2011
 • SKSI A2
 • SKSI I4

Referencie

 • U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Agrofert - Duslo, a.s.
 • Slovnaft,a.s.
 • Volkswagen Slovakia,a.s.
 • Continental Matador, a.s.
 • Mondi SCP, a.s.
 • ZSNP, a.s.
 • Istrochem, a.s.
 • Bekaert Hlohovec, a.s.
 • Mincovňa Kremnica, š.p.